Willow Creek Cinemas 8
2701 Third Ave. North
Escanaba, MI 49829
906-789-6234

SHOWTIMESPRINT

KANDAHAR

Wed, May 31
3:40 6:15
Thu, Jun 1
3:40 6:15
Fri, Jun 2
3:40 8:50
Sat, Jun 3
3:40 8:50
Sun, Jun 4
3:40
Mon, Jun 5
3:40
Tue, Jun 6
3:40
Wed, Jun 7
3:40
Thu, Jun 8
3:40 8:50

THE LITTLE MERMAID

Wed, May 31
3:15 3:15 3:35 3:35 6:10 6:10 6:30 6:30
Thu, Jun 1
3:15 3:15 3:35 3:35 6:10 6:10 6:30 6:30
Fri, Jun 2
3:35 3:35 6:30 6:30 9:20 9:20
Sat, Jun 3
10:00 10:00 10:00 12:35 12:35 3:35 3:35 6:30 6:30 9:20 9:20
Sun, Jun 4
12:25 12:25 3:35 3:35 6:30 6:30
Mon, Jun 5
3:35 3:35 6:30 6:30
Tue, Jun 6
3:35 3:35 6:30 6:30
Wed, Jun 7
3:35 3:35 6:30 6:30
Thu, Jun 8
12:25 12:25 3:35 3:35 6:30 6:30 9:20 9:20

ABOUT MY FATHER

Wed, May 31
4:10 6:50
Thu, Jun 1
4:10 6:50
Fri, Jun 2
6:50 9:10
Sat, Jun 3
12:45 6:50 9:10
Sun, Jun 4
12:45 6:50
Mon, Jun 5
6:50
Tue, Jun 6
6:50
Wed, Jun 7
6:50
Thu, Jun 8
12:45 6:50 9:10

FAST X

Wed, May 31
5:10
Thu, Jun 1
5:10
Fri, Jun 2
5:10 8:30
Sat, Jun 3
10:00 1:00 5:10 8:30
Sun, Jun 4
1:00 5:10
Mon, Jun 5
5:10
Tue, Jun 6
5:10
Wed, Jun 7
5:10
Thu, Jun 8
1:00 5:10 8:30

BOOK CLUB: THE NEXT CHAPTER

Wed, May 31
4:00 6:40
Thu, Jun 1
4:00 6:40

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

Wed, May 31
5:05
Thu, Jun 1
5:05
Fri, Jun 2
5:05 9:20
Sat, Jun 3
10:00 1:10 5:05 9:20
Sun, Jun 4
1:10 5:05
Mon, Jun 5
5:05
Tue, Jun 6
5:05
Wed, Jun 7
5:05
Thu, Jun 8
1:10 5:05 9:20

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE

Wed, May 31
3:30 6:00
Thu, Jun 1
3:30 6:00
Fri, Jun 2
3:30 6:00
Sat, Jun 3
10:00 12:30 3:30 6:00
Sun, Jun 4
12:30 3:30 6:00
Mon, Jun 5
3:30 6:00
Tue, Jun 6
3:30 6:00
Wed, Jun 7
3:30 6:00
Thu, Jun 8
12:30 3:30 6:00

COMING ATTRACTIONS

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Fri, Jun 2
3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30 9:05 9:25 9:25
Sat, Jun 3
10:00 10:00 10:00 12:15 12:35 12:35 3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30 9:05 9:25 9:25
Sun, Jun 4
12:15 12:35 12:35 3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30
Mon, Jun 5
3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30
Tue, Jun 6
3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30
Wed, Jun 7
3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30
Thu, Jun 8
12:15 12:35 12:35 3:15 3:35 3:35 6:10 6:30 6:30 9:05 9:25 9:25

THE BOOGEYMAN

Fri, Jun 2
3:50 6:20 8:45
Sat, Jun 3
12:55 3:50 6:20 8:45
Sun, Jun 4
12:55 3:50 6:20
Mon, Jun 5
3:50 6:20
Tue, Jun 6
3:50 6:20
Wed, Jun 7
3:50 6:20
Thu, Jun 8
12:55 3:50 6:20 8:45